Intelligent underhållning

All underhållning kräver intelligens, stilkänsla, smak och omdöme. Därtill omsorg om detaljerna.

Begreppet Intelligent underhållning myntade jag för mer än tjugo år sedan. Svenska Philips skulle fylla 75 år, och jag byggde en jubileumsfest på företagets historia. Många timmar med böcker och gamla årgångar av personaltidningar gav mig inte bara kunskap om Philips historia, utan även en känsla för det ogripbara som kan benämnas företagets själ.

Vid mina många besök hos Philips i Kista, kallade personalen mig skämtsamt Professor Philips.

Evenemanget inleddes med cocktail och tipspromenad. Under middagen byggde vi underhållningen – med vokalister och band – på händelser och produkter ur Philips historia. När man efteråt ser på filmen från jubileumsfesten, förefaller det obegripligt varför somliga bland gästerna plötsligt jublar när jag nämner årtalet på en sollampa. Just den uppgiften var svaret på en av frågorna. Intelligent underhållning bygger ofta på en tidsresa, med ett antal nedslag vid viktiga årtal. Efter en kort betraktelse av programvärden (undertecknad) följer en hitlåt från det aktuella årtalet.

För Karolinska Institutets 200-årsjubileum byggde vi den intelligenta underhållningen med ett akademiskt spex med KI:s grundare Jöns Jacob Berzelius som röd tråd.

För Investors 100-årsjubileum byggde vi bland annat en Den Röda Tråden, en utställning baserad på stora händelser i Investors kärninnehav.

Kring Nobelpriset och Alfred Nobel har vi gjort många varianter av intelligent underhållning såväl i Stadshuset som i Winterviken.